Buying and Selling Used Books for Fun and Not Necessarily Profit

เด็กมีเซ้นส์ 2 ขวบ ชี้เลข โตเดียว 5 รอบ | ย้ำบอกว่า “ถูกเเล้ว” ขนหัวลุกเลย จะออกเลขนี้ 16/9/64

เราหวั​งว่าคุณจะสนุก กับวิ​ดีโอนี้และ ทำให้คุณมีวัน ที่ดีกับวิดีโอนี้ เราแบ่งปันเนื้อ หานี้เ​พราะเราต้ องการแบ่ง ปันความ​สุข ให้กับทุกคน และหวังว่าคุณจะ ได้รับเช่​นกัน วิดีโอนี้ ไม่ถูกต้อง 100%

แต่หวังว่า คุณ​จะสนุก โปรดดู​วิดีโอด้านล่าง ៖

ขอบคุณเจ้า​ของวิดี โอที่ทำเนื้อ หานี้ ให้ทุกคน ได้เพลิด เพลิน ในวัน นี้